ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εργάτες Γης

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια σοβαρό πρόβλημα έλλειψης εργατών γης. Οι ανάγκες του πρωτογενούς τομέα σε εποχικό και μόνιμο εργατικό δυναμικό είναι δύσκολο να αποτιμηθούν με μεγάλη ακρίβεια, αλλά εκτιμάται ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον 40.000 – 50.000 ετησίως.

Οι εργάτες γης είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στη γεωργία, δηλαδή στη καλλιέργεια, τη συγκομιδή και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί σκληρή εργασία, αντοχή και φυσική ρώμη.

Οι αρμοδιότητες των εργατών γης ποικίλλουν ανάλογα με την ειδικότητα τους. Οι πιο συνηθισμένες εργασίες που αναλαμβάνουν είναι:

  • Η καλλιέργεια των φυτών, όπως το όργωμα, η σπορά, το πότισμα και η λίπανση.
  • Η συγκομιδή των προϊόντων, όπως η κοπή, το δέσιμο και η μεταφορά των προϊόντων.
  • Η μεταποίηση των προϊόντων, όπως η επεξεργασία, η συσκευασία και η αποθήκευση των προϊόντων.

Οι εργάτες γης μπορεί να εργάζονται σε διάφορους κλάδους της γεωργίας, όπως η καλλιέργεια σιτηρών, η καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, η κτηνοτροφία και η αλιεία.

Τα προσόντα που απαιτούνται για να γίνει κάποιος εργάτης γης είναι ελάχιστα. Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες μπορεί να απαιτούν από τους υποψήφιους να έχουν ορισμένες δεξιότητες ή εμπειρία, όπως:

  • Γνώση των βασικών γεωργικών πρακτικών.
  • Ικανότητα χειρισμού μηχανημάτων και εργαλείων.
  • Δυνατότητα εργασίας σε εξωτερικούς χώρους υπό όλες τις καιρικές συνθήκες.

Οι εργάτες γης εργάζονται συνήθως σε εποχιακή βάση, κατά τη διάρκεια των καλλιεργητικών ή συγκομιδής περιόδων. Ωστόσο, ορισμένοι εργάτες γης μπορεί να εργάζονται σε μόνιμη βάση, όπως οι εργάτες σε θερμοκήπια ή σε μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Εργάτες Γης

Translate »