ΚΛΑΔΟΣ

Γεωργία

Η γεωργία είναι ένας παραδοσιακός τομέας της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας. Η Ελλάδα έχει πλούσια γόνιμη γη, εύκρατο κλίμα και πρόσβαση στη θάλασσα, που ευνοούν την γεωργική παραγωγή.

Οι αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν το 63% της ελληνικής επικράτειας και η γεωργική γη ανέρχεται σε περίπου 5,3 εκατομμύρια εκτάρια. Οι κάτοικοι της υπαίθρου αντιπροσωπεύουν το 31% του ελληνικού πληθυσμού, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Τα τελευταία χρόνια, η γεωργία στην Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη λόγω της βελτίωσης της οικονομίας, της αυξημένης ζήτησης για ελληνικά αγροτικά προϊόντα και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και πρακτικών στην γεωργία.

Ο ελληνικός αγροτικός τομέας απασχολεί περίπου 400.000 άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 10% της απασχόλησης σε όλους τους τομείς. Το αγροτικό εργατικό δυναμικό αποτελείται κυρίως από οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.

Η ανεργία στις αγροτικές περιοχές παραμένει ένα ζήτημα, ειδικά για τους νέους, υπό το πρίσμα της γήρανσης του πληθυσμού. Πάνω από το 70% της ελληνικής γεωργικής έκτασης αντιμετωπίζει φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (για παράδειγμα: ακραίες κλίσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, ξηρότητα εδάφους, δυσμενής υφή εδάφους, οριακές περιοχές, νησιωτικές περιοχές) που επηρεάζουν σημαντικά τη γεωργία.

Συγκεκριμένα, οι τομείς της γεωργίας στην Ελλάδα που έχουν σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν:

Φρούτα και λαχανικά

Η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός εξαγωγέας φρούτων και λαχανικών, με κυριότερα προϊόντα τις ελιές, τα εσπεριδοειδή, τα ροδάκινα, τα μήλα και τα αγγούρια.

Ελαιοκομία

Η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς ελαιολάδου στον κόσμο.

Αγροδιατροφή

Η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια ισχυρή βιομηχανία αγροδιατροφής, η οποία παράγει μια ποικιλία προϊόντων, όπως τυριά, κρασιά και ζυμαρικά.

Η ανάπτυξη της γεωργίας στην Ελλάδα είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία μιας βιώσιμης γεωργικής οικονομίας, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μετάκλησης για τον συγκεκριμένο κλάδο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπόλοιποι Κλάδοι Απασχόλησης

Οι λύσεις ανθρώπινου δυναμικού της FLEX-IDEA απευθύνονται σε εργοδότες που επιθυμούν την κάλυψη μόνιμων ή εποχικών θέσεων εργασίας σε μεγάλες, μεσαίες και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.

Γεωργία

Translate »