ΚΛΑΔΟΣ

Κατασκευαστικές

Η Ελλάδα έχει μια ισχυρή βιομηχανία υποδομών και κατασκευών, με πολλές μεγάλες και μικρές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως η κατασκευή κτιρίων, η οδοποιία, η υποδομή και η βιομηχανική κατασκευή. Ο κλάδος των κατασκευών κατοικιών πρωτοστάτησε στην ελληνική κατασκευαστική αγορά το 2022 και ακολούθησε ο κλάδος των κατασκευών υποδομών.

Το μέγεθος της ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς αποτιμήθηκε σε 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Η ανάπτυξη του κλάδου κατά την προβλεπόμενη περίοδο θα υποστηριχθεί από τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και τις επενδύσεις σε μεταφορές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οικιστικά και εμπορικά κατασκευαστικά έργα.

Οι κατασκευαστικές επενδύσεις αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς από το 2020 και μετά, ενώ το 2021 είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή (8,6 μονάδες) στην αύξηση των συνολικών επενδύσεων (11,7%). Οι προοπτικές του κλάδου για τα επόμενα χρόνια ενισχύονται σημαντικά, από τις επενδύσεις που αναμένεται να γίνουν στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων όπως το «Next Generation EU» και την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2021-2026), την Εταιρική Σύμβαση Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 και σχετίζονται με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού δυναμικού της χώρας, τις στρατηγικές αστικής ανάπλασης κ.λπ.

Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν πολύ έντονα (2022-2025), κατά μέσο όρο 10% ετησίως, υποστηριζόμενες από τη βελτιωμένη κατάσταση ρευστότητας του τραπεζικού τομέα και τη χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κεφαλαίων. Ειδικότερα, τα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα θα λάβει λάβει περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε στήριξη από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ το 2021-2027 και 30 δισεκατομμύρια ευρώ από τη Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως το 2026. Αυτά τα κεφάλαια αναμένεται να αξιοποιήσουν πρόσθετους ιδιωτικούς πόρους. Παράλληλα, η Ελλάδα αναμένεται να προσελκύσει αυξημένες ξένες άμεσες και έμμεσες επενδύσεις.

Οι κατασκευές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023. Αυτό θα ήταν ανάπτυξη 4,8% και δείχνει την επιτάχυνση ενός βασικού κλάδου στη χώρα που έμεινε πίσω για χρόνια, πρώτα από μια οκταετή οικονομική κρίση και κρίση λιτότητας και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Εκ του αποτελέσματος, η μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην Ελλάδα παραμένει ανέπαφη και ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα αναμένεται να αναπτυχθεί σταθερά. Η δυναμική ανάπτυξης αναμένεται να συνεχιστεί, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4% έως το 2027, όταν ο κλάδος αναμένεται να φτάσει τα 16,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μετάκλησης για τον συγκεκριμένο κλάδο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπόλοιποι Κλάδοι Απασχόλησης

Οι λύσεις ανθρώπινου δυναμικού της FLEX-IDEA απευθύνονται σε εργοδότες που επιθυμούν την κάλυψη μόνιμων ή εποχικών θέσεων εργασίας σε μεγάλες, μεσαίες και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.

Κατασκευαστικές

Translate »