ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπηρεσίες Αεροδρομίου

Οι υπηρεσίες αεροδρομίου είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει μια ποικιλία επαγγελμάτων και ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός αεροδρομίου. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες αεροδρομίου είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση και την ομαλή λειτουργία των αεροδρομίων.

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα επαγγέλματα στις υπηρεσίες αεροδρομίου περιλαμβάνουν:

 • Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας: Είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή κυκλοφορία των αεροσκαφών στον εναέριο χώρο.
 • Πιλότοι και αεροσυνοδοί: Είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά των επιβατών και των εμπορευμάτων με αεροπλάνο.
 • Τεχνικοί αεροσκαφών: Είναι υπεύθυνοι για την επισκευή και τη συντήρηση των αεροσκαφών.
 • Εργάτες φόρτωσης και εκφόρτωσης: Είναι υπεύθυνοι για τη φόρτωση και την εκφόρτωση των αεροσκαφών.
 • Υπάλληλοι ελέγχου ασφαλείας: Είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων στα αεροδρόμια.
 • Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών: Είναι υπεύθυνοι για την παροχή εξυπηρέτησης στους επιβάτες.
 • Υπάλληλοι καθαρισμού: Είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό των αεροδρομίων.
 • Υπάλληλοι συντήρησης: Είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και των υποδομών των αεροδρομίων.

Τα προσόντα που απαιτούνται για να γίνει κάποιος εργαζόμενος στις υπηρεσίες αεροδρομίου ποικίλλουν ανάλογα με το επάγγελμα. Ωστόσο, ορισμένα από τα πιο κοινά προσόντα περιλαμβάνουν:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα σε σχετικό τομέα, όπως η αεροναυπηγική, η αεροδιαστημική μηχανική ή η αεροπορική διαχείριση.
 • Εμπειρία σε σχετικό πεδίο.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες και σε σκληρές συνθήκες.

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες αεροδρομίου εργάζονται συνήθως σε πλήρη απασχόληση. Οι αποδοχές τους ποικίλλουν ανάλογα με το επάγγελμα, την εμπειρία και τις συνθήκες εργασίας.

Το επάγγελμα των υπηρεσιών αεροδρομίου είναι ένα απαιτητικό επάγγελμα, αλλά προσφέρει επίσης πολλές ευκαιρίες. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες αεροδρομίου μπορούν να εργαστούν σε ένα διεθνές περιβάλλον και να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο.

Υπηρεσίες Αεροδρομίου

Translate »